33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
younglion@donga.edu.vn
0918.054579 - 0901.531986
Mon - Fri : 8AM - 9PM

Các khóa học, chủ đề

1001 CHUYỆN TÌNH YÊU

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Học sinh Sinh viên

TUỔI TRẺ CỦA BẠN ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Học sinh Sinh viên

LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Học sinh Sinh viên

TOÀN CẦU HÓA & CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – NHỮNG YÊU CẦU MỚI, NHỮNG RỦI RO & THỜI CƠ CẦN NẮM BẮT

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG MINH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM & LÃNH ĐẠO NHÓM LÀM VIỆC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO ĐỂ ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG VIỆC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC – ĐÀM PHÁN

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG TÌM VIỆC & TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THÔNG MINH - CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ẤN TƯỢNG & TỰ TIN NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH THẾ MẠNH BẢN THÂN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CUỘC ĐỜI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

BỘ 7 KỸ NĂNG MỀM CỦA MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

© Young Lion, All Right Reserved.
Designed By UDA