33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
younglion@donga.edu.vn
0918.054579 - 0901.531986
Mon - Fri : 8AM - 9PM

Các khóa học, chủ đề

YÊU CON LÀ BẢN NĂNG, GIÁO DỤC CON LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON TỰ LẬP

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

TÂM LÝ LỨA TUỔI & PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỜI HIỆN ĐẠI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON HIẾU THẢO

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

LÀM SAO ĐỂ TRẺ CÓ TÍNH TỰ KỶ LUẬT?

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CUỘC SỐNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON CÁCH QUẢN LÝ CẢM XÚC & VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

HƯỚNG NGHIỆP THÔNG MINH & GIÚP CON HOẠCH ĐỊNH CUỘC ĐỜI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

GIÚP CON HỌC KHÔN NGOAN ĐỂ KHÔNG GIAN NAN

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

ĐỒNG HÀNH CÙNG CON TRONG HỌC TẬP

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON 5 BÀI TẬP THOÁT HIỂM & TỰ VỆ

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON VỀ GIỚI TÍNH & CHỐNG XÂM HẠI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

DẠY CON 6 KỸ NĂNG SỐNG QUAN TRỌNG NHẤT

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

NGHE CON NÓI – NÓI CON NGHE

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

NÓI SAO CHO CON CHỊU NGHE?

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

CHA MẸ ĐẮC NHÂN TÂM

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

NHẬN DIỆN & PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG TRONG CON

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

GIÚP CON TRƯỞNG THÀNH TRONG HẠNH PHÚC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Phụ huynh

© Young Lion, All Right Reserved.
Designed By UDA