33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
younglion@donga.edu.vn
0918.054579 - 0901.531986
Mon - Fri : 8AM - 9PM

Các khóa học, chủ đề

KỸ NĂNG TẠO BẦU KHÔNG KHÍ VÀ CHINH PHỤC NGƯỜI NGHE BẰNG TƯƠNG TÁC TÂM LÝ

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

ĐẮC NHÂN TÂM TRONG GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC LÒNG NGƯỜI

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

KỸ NĂNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ CHÂN DUNG SỐ THỜI 4.0

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

TOÀN CẦU HÓA & CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – NHỮNG YÊU CẦU MỚI, NHỮNG RỦI RO & THỜI CƠ CẦN NẮM BẮT

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG MINH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM & LÃNH ĐẠO NHÓM LÀM VIỆC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO ĐỂ ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG VIỆC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC – ĐÀM PHÁN

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG TÌM VIỆC & TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THÔNG MINH - CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ẤN TƯỢNG & TỰ TIN NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH THẾ MẠNH BẢN THÂN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CUỘC ĐỜI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

BỘ 7 KỸ NĂNG MỀM CỦA MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Sinh viên Doanh nghiệp

THIỀN – CƠ SỞ KHOA HỌC & ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

VĂN HÓA GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ - ĐỂ CÔNG SỞ THẬT SỰ LÀ MỘT GIA ĐÌNH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

TÂM LÝ LỨA TUỔI & PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON THỜI HIỆN ĐẠI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

CÂN BẰNG GIỮA GIA ĐÌNH & CÔNG VIỆC (LÀM VIỆC – LÀM VỢ - LÀM MẸ)

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

NGHỆ THUẬT “GIỮ LỬA” CHO TỔ ẤM

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

NGHỆ THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC & GIẢI TỎA STRESS

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ CẢM XÚC TRONG CÔNG VIỆC

Trainer:

Khóa học phù hợp với: Doanh nghiệp

© Young Lion, All Right Reserved.
Designed By UDA