33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
younglion@donga.edu.vn
0918.054579 - 0901.531986
Mon - Fri : 8AM - 9PM

Các khóa học, chủ đề

NHÀ GIÁO DỤC TIÊN PHONG VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG

Trainer: TS Tâm lý. Đào Lê Hòa An

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

DẠY TOÁN CHO TRẺ THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Trainer: TS. Đinh Thị Đoan Hương

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

DẠY TIẾNG VIỆT CHO TRẺ THEO PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

Trainer: TS. Đinh Thị Đoan Hương

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

KHOÁ ĐÀO TẠO GV MONTESSORI LỨA TUỔI 2.5 - 6

Trainer: TS. Đinh Thị Đoan Hương

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

KHỞI NGHIỆP GDMN: XÂY DỰNG NGÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG NHƯ Ý

Trainer: TS. Đinh Thị Đoan Hương

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

NGHỆ THUẬT NGƯỜI GIÁO VIÊN MẦM NON HIỆU QUẢ

Trainer: TS. Đinh Thị Đoan Hương

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC THÔNG MINH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

11 LOẠI TRÍ THÔNG MINH & PHƯƠNG PHÁP KÍCH HOẠT ĐỂ PHÁT HUY TỐI ĐA NỘI LỰC HỌC SINH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

NGƯỜI GIÁO VIÊN THỜI HIỆN ĐẠI

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

TÂM LÝ HỌC SINH CÁ BIỆT & PHƯƠNG PHÁP CẢM HOÁ

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC HỌC SINH

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

DẠY HỌC TRUYỀN CẢM HỨNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

HẠNH PHÚC TRONG HỌC ĐƯỜNG

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu TS. Bùi Thị Kim Huệ

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẢM XÚC - GIẢI TOẢ STRESS & GIỮ LỬA YÊU NGHỀ

Trainer: TS Tâm lý. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Khóa học phù hợp với: Giáo viên

© Young Lion, All Right Reserved.
Designed By UDA